Dragonfly 44

Astronomi su otkrili galaksiju veliku kao Mlečni put koji se sastoji 99,99% od tamne materije – samo 00,01% ovog nebeskog tela je vidljiv. Prvi put je detektovano 2015. godine posredstvom Dragonfly Telephoto Array, optičkog teleskopa koji se sastoji od telefoto sočiva i kamera, dizajniran upravo za nedovoljno sjajne objekte poput ovog.

Dragonfly 44 je jedna od 47 ultradifuznih, „pufnastih“ galaksija koje je tim naučnika sa Jejl univerziteta otkrio u Koma jatu, grupi od oko 1000 galaksija, 300 miliona svetlosnih godina udaljenom od Zemlje. Ona je bila jedna od najvećih koje su pronašli, veličinom u rangu Mlečnog puta.

Iako je dimenzijama nalik našoj galaksiji, emituje samo 1% svetlosti koje Mlečni put izrači, što će reći da ima 100 puta manje zvezda u njoj. Takođe, procenjuje se da je njena masa trilioniti deo mase Sunca, što odgovara masi Kumove slame.

Naučnike je zbunjivalo kako se tolika galaksija drži na okupu. Mali broj zvezda u njoj implicira da gravitacija nije dovoljno jaka i da bi se one razbežale. Ali šta onda sprečava kolaps? Tamna materija. Pretpostavili su da je ona odgovorna i da je ima u jako velikoj količini.

Da bi dobili odgovor na pitanje koliko je zapravo ima, iskoristili su jedan od najvećih teleskopa koji se nalazi u W.M. Keck Observatory u Manua Kei, na Havajima. Upotrebili su instrument DEIMOS (Deep Imaging Multi-Object Spectrograph), kojim su pratili kretanje zvezda. Ovo posmatranje realizovalo se tokom 6 noći, ukupne dužine 33,5 sati.

Analizom spektra došli su do saznanja da se Dragonfly 44 kreće veoma brzo, što je značilo i da je vrlo masivna, ali zvezde nemaju same po sebi dovoljno mase da to opravdaju. Tako su našli dokaz da je stoti deo procenta napravljen od nama poznate tvari, a ostatak sačinjava misteriozna tamna materija.

Potom su otišli u Gemini Observatory, koja se takođe nalazi u Manua Kei, da bi spektrometrom GMOS (Gemini Multi-Object Spectrometer) napravili kolorizovane fotografije ove galaksije. Na njima su videli da je obavija halo pun zvezdanih jata. Pretpostavka je da je ovoj pojavi upravo uzrok tamna materija.

Naučnici napominju da nebeska tela ultradifuzna poput Dragonfly 44 nisu novina. Postoje i patuljaste galaksije sličnih karakteristika, 10.000 puta manje, koje su ranije proučavane. Pronalaskom ove i kasnije njoj srodnih galaksija, nastala je cela nova klasa velikih, masivnih objekata koji se mogu lakše posmatrati.

Ovo otkriće ima velikog uticaja za dalje izučavanje tamne materije, jer se sada može bez velikih smetnji posmatrati isključivo ona, izolovana od zvezda i ostale materije koje galaksije inače poseduju u daleko većim količinama. Dalji cilj je da se pronađu objekti ovog tipa koji su još bliži, kako bi u budućnosti uspeli da otkrijemo čestice tamne materije i konačno shvatimo njeno poreklo i šta ona zapravo predstavlja.

Autor: Kristina Rajković